GA410-0322


Wycinak do usuwania chwastów bez schylania się i brudzenia rąk