Záruka


Reklamační řád a záruční podmínky Wolfcraft

WOLFCRAFT  garantuje Životnost  produktů po dobu 5 až 10 let od data zakoupení, pokud budete používat pouze pro potřeby domácnosti. Záruka se vztahuje pouze na škody výrobku, ktere vyplynuly z materiálu nebo výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží , chybnou obsluhou , neodborným nebo neoprávněným zásahem , jakož i použitím, údržbou či instalací , které jsou v rozporu s návodem. Reklamace nebude uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka

Řešení reklamací je možné pouze po předložení potvrzení / dokladu o koupi,

V případě, že zboží Wolfcraft není v poradku, může kupující požadovat, aby byl v souladu se smlouvou opraven,  nebo může požadovat nahrazení novým zbožím, a pokud oprava nebo výměna neni można nebo vyžadují nadměrné náklady může kupující požadovat snížení ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy (vrácení peněz). V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží.

 

Používání produktů:

 • Systém Kenovo by měl být použit, jak bylo zamýšleno
 • Systém by měl být provozován v uzavřených místnostech a chránen před škodlivými povětrnostními vlivy
 • Systém by se měl vyhnout kontaktu s vysokými teplotami a rozpouštědely.
 • Lišty a police by neměly být nadměrně přetížené, jsou používány pro domácí použití.

Údržba Systému Kenovo:

 • Povrchy by se měly čistit mírně vlhkým a měkkým hadříkem, následne vytřete povrch do sucha.
 • V případě silnější nečistoty lze použít čistící prostředky (žádné aktivní chemikálie).
 • Insidegarage není zodpovědná za škody způsobené používáním chemikálií (dovoleno použít dostupné na trhu čisticí prostředky, s výhradou předchozího ověření na neviditelných místech.

Záruka se nevztahuje na:

 • Veškeré konstrukční změny provedené neoprávněnými osobami

škody způsobené nesprávným nebo v rozporu s pravidly používání, skladování, přepravy nebo údržbu systému.

 • Škody vyplývající z neoprávněných oprav

Mechanické poškození

Reklamace

 • Stížnost musí být podána do 14 dnů ode dne vzniku vady výrobku
 • Zákazník bude informován co nejdříve o datu a způsobu provedení reklamace
 • Příjezd servisu spojený s opravou vad, které se nevztahují na záruku, bude základem účtování zákazníkovi doddatečných nákladu.
 • Reklamaci je možné podat pouze po předložení dokladu o koupi.
 • Všechny sporné pohledávky řešíme v souladu s platnými právními předpisy.